صفحه اصلی چهره ها واکنش عجیب همسر بهروز افخمی به انتشار تصویر همسر مسعود فراستی

واکنش عجیب همسر بهروز افخمی به انتشار تصویر همسر مسعود فراستی

147

عکس مرجان شیرمحمدی با کپشنی که کاملاً واضح است و نیازی به شرح ما ندارد.

مرجان شیرمحمدی چند ساعت بعد پست بالا را به عنوان دروغ سیزده قالب کرد، ولی قضیه یک مقدار بو دار است، چون چنین شوخی ای آن هم با مسعود فراستی کمی غیر معقول است. اگر هم دروغ سیزده باشد که عصر جدیدی در نمک پراکنیِ اینستاگرامی رقم خورده است.

بارگذاری بیشتر در چهره ها
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  اشتراک در  
اطلاع از