پاسخ به : گفت‌وگو با پیانیست و آهنگساز آلمانی به بهانه هم‌نوازی با پیمان یزدانیان در ایران

هنرانه انجمن ها موسیقی گفت‌وگو با پیانیست و آهنگساز آلمانی به بهانه هم‌نوازی با پیمان یزدانیان در ایران پاسخ به : گفت‌وگو با پیانیست و آهنگساز آلمانی به بهانه هم‌نوازی با پیمان یزدانیان در ایران

#15054

سرپرست کل

با سپاس از خانم سیما که این مطلب را برای هنرانه تهیه کردند.

نظرات بسته شده است.