پاسخ به : افلیا پرتو: وجودم در شاگردانم تکثیر شده است

هنرانه انجمن ها موسیقی افلیا پرتو: وجودم در شاگردانم تکثیر شده است پاسخ به : افلیا پرتو: وجودم در شاگردانم تکثیر شده است

#15053

سرپرست کل

با سپاس از خانم سیما که این مطلب را برای هنرانه تهیه کردند.

نظرات بسته شده است.