پاسخ به : دیدگاه رهبری درباره صدا و سیما

هنرانه انجمن ها تلویزیون دیدگاه رهبری درباره صدا و سیما پاسخ به : دیدگاه رهبری درباره صدا و سیما

#14974

مشارکت کننده

کاش به گفته های رهبری عمل می کردند.

نظرات بسته شده است.