پاسخ به : نقد و ارزیابی برنامه های مذهبی تلویزیون

هنرانه انجمن ها تلویزیون نقد و ارزیابی برنامه های مذهبی تلویزیون پاسخ به : نقد و ارزیابی برنامه های مذهبی تلویزیون

#14973

مشارکت کننده

دوست عزیز مشکل اصلی صدا و سیما تکرار بیش از حد برنامه ها , کمی تنوع و عدم شادابی برنامه هاست.

نظرات بسته شده است.